An Cuireadh 2017

A fhilí na Dáimhe níl bhur gclú le sárú

Mo chairde, bhur gcairde clann cairdiúil dlúth

Glacaigí lem’ chuireadh seolta go fáilteach

Is tagaigí ‘n bhur sluaite le h-úire bhur smaointe

Breacaithe i bhfoirm bhéarsaí mar is dual don bhféile 

Bídís aerach, gairid nó fada ar do rogha mhéadar  

Déanaigí moladh agus spórt ar gach ábhar ach aoir 

Beannacht Dé leis na filí d’fhág sinn go tréith lag

I bhflaitheas na ngrást táid ‘nár n-aice fós

Go gnóthach ár bhféile a choimeád ar an bhfód

Is fada an lá é chíncís 1925

Filí Dáimh Scoil Mhúscraí ag saothrú gan dua

Ag ceiliúradh gach bliain ndiaidh a chéile

Tair chughainn i mbliana fáilteofar tú gan iarracht

Ach gheóbhair bualadh bos éachtach má bhíonn agat dán

Geallaim díbh sult is oíche caithréimigh

Mar a chleachtaí in Éirínn i laethe na sean

Tá mo chroí ag preabarnaigh ag súil le bhur ndréachtaí 

Beidh oíche go maidin againn a bheidh fileata léannta

Nócha bliain caite ag ceiliúradh an traidisiún gaelach is arsa in Éirinn

Betsy Ní Shuibhne, Uachtarán