An Cuireadh 2014

A fhilí, a bharda, is reacairí dán

Seo cuireadh daoibhse go bruach an tSuláin

Mar a mbeidh na trucaillí fáilte roimh baird

A thiocfaidh le haistí go slachtmhar ar phár.

Sa doineann bhí caoi agaibh codladh go sámh

Agus guí chun Gobnatan sibh a thabhairt slán

Ó thuilte is ó ghálaí is gach sórt mí-áidh.

Cuiríg bhur mbuíochas is iúl ‘nois di in bhur ndán.

Tugaíg sa Dáimhscoil misneach dúinn uile sa phráinn

Ag dibirt an duaircis le raiste amhrán

Le cabhair cuairteoirí dílse ós gach aird

Is an tsoiscéil deir Proinsias a bhronnann lúcháir.

Pádraig Ó Fiannachta, Uachtarán