Dáimh Scoil Mhúscraí Uí Fhloinn

7.30in, Nollaig 28, 2022

Áras Éamonn Mac Suibhne

Cúil Aodha

Forógra
Ag seo fuláramh agus fo-ghairm chun gach file fáidheamhail fíor eolach agus chun gach n-aon eile ghabhas air is uirthí féin bheith báidheamhail le nósaibh uaisle ársa na nGaedhal agus gur mian leis agus lei éisteacht le duaineoga agus luinneoga slua na hÉigse, go dtionólfar Dámhscoil ar Mhúscraidhe an ochtú lá is fiche de mhí na Nollag sa bhliain seo Dhá Mhíle is Dhá Bhliain ós cionn an Fiche.
Is é ár muinghín is ár ndóchas go dtiocfaidh an fhoireann le chéile ar an gcomhdháil seo chun an oíche sin a chaitheamh i n-iar chuimhne agus i n-onóir dos na filíbh a mhair romhainn agus chun a nósa fíor uasal do chleachta agus do chongbháil ar bun seasaimh i dtír dhúthchais Chlann Mhíleadha.
 
An Cuireadh
Gach cara fíor de mhathaibh Gaedhal
De shleachta Mhíleadha an laochais
Do dhearcann suidheamh mo ghairm díbh
Ar bheart nár chuibhe thréigean
Tagadh linn gan mheath gan mhoill
Cois abhann mhín na séada
Go halla an ghrínn is ní haistear díbh
Mar a stadaid buidhean na hÉígse.
Gaedhal na nGaedhal, Uachtarán, 1929.
 
An Cheist
An cogadh a tháinig i ndúlaíocht an Earraigh
Bhain gas agus cuspór ó charr is ó charrbaid
Tá fuacht an Gheimhridh ag teannadh go gairid
Ach tá fuil agus sceimhle ar shráideanna Mariupol.
 
Nach méanar dhúinne idir dhá Nollag
Ár mboilg atá lán le putóg is milseáin
Ní baol dúinn ocras ná sléacht ná éagnú
Nó deoraíocht i gcéin i dtíortha stroinséartha.
 
Tá scath an scamaill ag dorchú gach éinne
An muisriúm marfach agus Lá an Luain leis.
Stoirmeacha le fórsa ag réabadh sna spéartha
Is craos chun saibhris ár dtiomáint ar strae, mhuis.
 
Anfa na gcontúirtí, an féidir go maolóidh
Nó cad é an chinniúint atá romhainne, sinne síol Éabha?
An bás agus dorchadas nó an bhfuil aon dochas in aon chorr
Go slánófar arís ár gcine mí dhaonna?
 
Concubhar Ó Liatháin
Cléireach,
Dáimhscoil Mhúscraí Uí Fhloinn